Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en condities met klanteninformatie

.

Inhoudsopgave

 1. Scope
 2. Overeenkomst
 3. Onttrekkingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Voorwaardelijk eigendom
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Inwisseling van kortingsbonnen
 9. Inwisseling van cadeaubonnen
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "Voorwaarden") van Drs. Pascal Duijsters, handelend onder de naam "Acura Medisch Centrum Weert" (hierna "Verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van zaken die door een consument of ondernemer (hierna "Klant") met Verkoper worden gesloten met betrekking tot de door Verkoper in haar online shop aangeboden zaken. Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

.

1.3 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De Klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier geïntegreerd in de online winkel van de Verkoper. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de in het winkelwagentje opgenomen goederen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per telefoon, e-mail of online contactformulier aan de verkoper doen toekomen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
 • .
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • .
 • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst
 • .

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden zal zijn door zijn intentieverklaring.

2.4 Wanneer een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt gedaan, wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden, nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken. Indien de Klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de Verkoper alvorens zijn bestelling te versturen, zullen de bestelgegevens gearchiveerd worden op de website van de Verkoper en zullen ze gratis toegankelijk zijn voor de Klant via zijn paswoord-beveiligde gebruikersaccount door het verstrekken van de relevante logingegevens.

.

2.5 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie aandachtig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.

2.7 De verwerking van en het contact met bestellingen geschieden doorgaans via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij het gebruik van SPAM-filters moet de Klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de Verkoper of door derden die door de Verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht kunt u vinden in de herroepingsinstructies van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke BTW. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de desbetreffende productbeschrijving.

.

4.2 De betalingsmogelijkheid(en) zal/zullen aan de klant worden medegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.3 Als de betalingsmethode "SOFORT" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben die geactiveerd is voor deelname aan "SOFORT", zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT"-betaalmethode is voor de klant beschikbaar op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.4 Als een betaalmethode die wordt aangeboden via de betaaldienst "Shopify Payments" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de onlineshop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op het internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.5 Wanneer een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "mollie" wordt geselecteerd, wordt de betaling afgehandeld via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna: "mollie"). De individuele betalingswijzen die via mollie worden aangeboden, zullen aan de Klant worden meegedeeld in de onlineshop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de Klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Nadere informatie over "mollie" is te vinden op het internet op https://www.mollie.com/de/.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 De levering van goederen geschiedt door verzending aan het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de afhandeling van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper aangegeven afleveradres bepalend.

.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal de klant de redelijke kosten dragen die de verkoper dientengevolge heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. In geval van een daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling hierover in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de kosten van het retourneren van de goederen.

5.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de Verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dektransactie heeft gesloten met de leverancier. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal de tegenprestatie onverwijld worden terugbetaald.

5.4 In geval van zelfafhaling zal de verkoper de klant eerst per e-mail verwittigen dat de door hem bestelde goederen klaar staan voor afhaling. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant de goederen afhalen op de maatschappelijke zetel van de verkoper volgens afspraak met de verkoper. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.5 De tegoedbonnen zullen als volgt aan de Klant worden overhandigd:

 • per e-mail
 • .
 • per post

6) Behoud van titel

Indien de verkoper vooruitpresteert, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken voor gebreken.

8) Inwisseling van kortingsbonnen

8.1 Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden uitgereikt in het kader van promoties met een specifieke geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden aangekocht (hierna "Promotiebonnen"), kunnen enkel worden ingewisseld in de onlineshop van de Verkoper en enkel tijdens de gespecificeerde periode.

8.2 Reclamebonnen kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.

8.3 Afzonderlijke producten kunnen van de bonnenactie worden uitgesloten, mits een overeenkomstige beperking uit de inhoud van de actievoucher voortvloeit.

8.4 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

.

8.5 Er kan slechts één kortingsbon per bestelling tegelijk worden ingewisseld.

8.6 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Resterende tegoeden worden niet terugbetaald door de verkoper

.

8.7 Als de waarde van de promotiebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.8 Het saldo van een promotiebon wordt niet in geld uitbetaald en levert ook geen rente op.

8.9 De promotiebon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk met de promotiebon zijn betaald, retourneert in het kader van zijn wettelijk recht op annulering.

8.10 De Promotiebon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. De Promotiebon mag niet worden overgedragen aan een derde partij. De Verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve voucherhouder te controleren.

.

9) Inwisseling van cadeaubonnen

9.1 Cadeaubonnen die via de online winkel van de Verkoper kunnen worden gekocht (hierna "Cadeaubonnen") kunnen alleen in de online winkel van de Verkoper worden ingewisseld, tenzij op de Cadeaubon anders staat vermeld.

9.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden op Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende tegoeden worden tot de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

.

9.4 Meerdere Cadeaubonnen kunnen ingewisseld worden op dezelfde bestelling.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om extra cadeaubonnen te kopen.

9.6 Als de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betalingswijzen die de Verkoper aanbiedt, worden gekozen om het verschil aan te vullen.

9.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet uitgekeerd in contanten en levert geen rente op.

9.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De Verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectieve houder die de Cadeaubon in de online shop van de Verkoper inwisselt. Dit is niet van toepassing indien de Verkoper kennis heeft van of grovelijk nalatig onwetend is ten aanzien van de onverkiesbaarheid, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

10.2 Verkoper is niet verplicht om mee te werken aan een geschillenregeling bij een geschillencommissie voor consumenten, maar is hiertoe wel bereid.